دوره و شماره: دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-137 
2. تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن‌سینا

صفحه 23-41

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری نوع ‏پرست؛ فاطمه زیباکلام منفرد


7. دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

صفحه 117-137

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا