سخن سردبیر

1. از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

صفحه 5-8

سعیده سادات شهیدی


2. درباره فلسفه و نسبت آن با علوم

صفحه 9-19

آیت الله سید محمد خامنه‌ای


علمی- پژوهشی

3. ماده از نگاه فیزیک و فلسفه

صفحه 20-55

فاطمه سلیمانی


4. مرزهای علوم و مابعدالطبیعه با دو معیار تحقیق‌پذیری و ابطال‌پذیری

صفحه 56-93

فاطمه صادق‌زاده قمصری


5. تحویلی‌نگری عمده‌ترین خطای روش‌شناختی در پژوهش علوم

صفحه 94-115

سعیده سیاری


6. بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت

صفحه 115-130

لیلا کیانخواه


7. مفهوم‌شناسی و نقش فلسفه و علم در فلسفه برای کودکان

صفحه 131-145

زهرا امی