علمی- پژوهشی

1. حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

صفحه 5-24

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


2. حقیّت خداوند در نظر ابن‌سینا و تأثیر آن بر نظریه وحدت وجود در ملاصدرا

صفحه 25-42

محمود زراعت پیشه


3. مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسأله نفس با روش علوم شناختی

صفحه 43-62

فهیمه شریعتی


4. بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا، مصباح یزدی)

صفحه 63-80

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


5. سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

صفحه 81-96

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر


6. چیستی و کارکرد ادراک جزئی «علی وجه کلی» در حکمت مشائیان با تأکید بر ابن‌سینا

صفحه 97-111

رضا قاسمیان مزار