نویسنده = نجاتی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ادراکات شهودی نفس در حکمت سینوی و برخی پیامدهای معرفت شناختی آن

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-55

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی؛ مجید اکبری دهقی