نویسنده = حسینی، سیداحمد
تعداد مقالات: 1
1. ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-144

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر