نویسنده = قانعی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. وجودشناسی ابن سینا زمینه ساز نزدیکی عین و ذهن

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 40-56

مهناز قانعی