نویسنده = توازیانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. پردازش ابن‌سینا از مسئله نبوت در مقایسه با جریانات کلامی و فلسفی

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 44-62

زهره توازیانی