نویسنده = رضایی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-25

سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهران رضایی