نویسنده = مقدم، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم