نویسنده = سراج، شمس اله
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اختلاف آراء ابن سینا در باب مسئله اتحاد عاقل و معقول

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-127

فرنوش بابادی؛ شمس اله سراج