نویسنده = کریمی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. گذار ابن‌‌سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت شناسانه

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-98

محمد سعیدی مهر؛ سکینه کریمی