نویسنده = شهیدی، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-85

سعیده سادات شهیدی