نویسنده = خامنه‌ای، آیت الله سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. درباره فلسفه و نسبت آن با علوم

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-19

آیت الله سید محمد خامنه‌ای