نویسنده = صانعی دره‌ بیدی، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-62

منوچهر صانعی دره‌ بیدی