نویسنده = خوشدل روحانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-143

مریم خوشدل روحانی