نویسنده = عالمی، روح‌الله
تعداد مقالات: 1
1. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 102-124

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی