نویسنده = پلنگی، منیره
تعداد مقالات: 1
1. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-51

منیره پلنگی