نویسنده = صادق‌زاده قمصری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. قاعده الواحد و نظام علی از دیدگاه ابن‌سینا و محقق طوسی

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

فاطمه صادق‌زاده قمصری


2. مرزهای علوم و مابعدالطبیعه با دو معیار تحقیق‌پذیری و ابطال‌پذیری

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 56-93

فاطمه صادق‌زاده قمصری