نویسنده = ضیاءشهابی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی