کلیدواژه‌ها = جهت سور
تعداد مقالات: 1
1. گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 66-86

اسدالله فلاحی