کلیدواژه‌ها = نظام احسن
تعداد مقالات: 3
1. غرض الهی از دید ابن‏ سینا و مقایسه آن با نظر متکلمان

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-59

مهناز کهندانی تفرشی


2. نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-114

فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی


3. نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-65

فاطمه صادقزاده قمصری