کلیدواژه‌ها = انواع یادگیری
تعداد مقالات: 1
1. یادگیری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه ابن سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 42-61

محمد داوودی