کلیدواژه‌ها = صدق
تعداد مقالات: 1
1. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-78

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر