کلیدواژه‌ها = معلول
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-76

مریم سالم