کلیدواژه‌ها = "فارابی"
تعداد مقالات: 1
1. مقدمات یادگیری فلسفه ی ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-146

مریم سالم