کلیدواژه‌ها = اصل سنخیت
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-66

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی


2. بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-130

لیلا کیانخواه