کلیدواژه‌ها = نفی تشبیه
تعداد مقالات: 1
1. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-105

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری