کلیدواژه‌ها = اصول اولیه
تعداد مقالات: 1
1. اثبات علیت در خارج از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

مریم سالم