کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 14
1. تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-68

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


4. جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-56

مهناز کهندانی تفرشی


5. نگاه سه حکیم مسلمان به مسئله شر

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-96

مرضیه صادقی


7. ملاصدرا و نقد مبانی حکمت سینوی درباره ادراک غیر

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 131-145

مرتضی عرفانی


8. شأن «ماهیت» بدون وجود: مطالعه‏ ای تطبیقی میان فلسفه ابن‌سینا و حکمت متعالیه

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-68

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت


11. ارزیابی نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از علم تفصیلی خداوند به موجودات

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-128

سعیدرضا رهاوی عزآبادی؛ بیوک علیزاده


12. ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 75-101

فاطمه سلیمانی


13. ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 75-101

فاطمه سلیمانی


14. مقامات و تنوع افراد انسان

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 108-135

مرضیه اخلاقی