کلیدواژه‌ها = علم حصولی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا، مصباح یزدی)

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-80

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی