کلیدواژه‌ها = علم النفس
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرا ت بی‏ واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینوی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-19

فهیمه شریعتی؛ فهیمه شریعتی


2. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-113

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی