کلیدواژه‌ها = اشاعره
تعداد مقالات: 1
1. غرض الهی از دید ابن‏ سینا و مقایسه آن با نظر متکلمان

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-59

مهناز کهندانی تفرشی