کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-47

رضا اکبریان؛ علی مخبر


2. ارادی بودن تعقل در پرتو نظریه عقل فعال نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-117

جلیله علم الهدی