کلیدواژه‌ها = تدبیر منزل
تعداد مقالات: 2
1. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-96

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی


2. جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-25

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه