کلیدواژه‌ها = گزاره مرکب
تعداد مقالات: 1
1. گزاره‌های شرطی در منطق سینوی و جدید

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 48-72