کلیدواژه‌ها = ادراک هوشیارانه
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله