کلیدواژه‌ها = ابن‏سینا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرا ت بی‏ واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینوی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-19

فهیمه شریعتی؛ فهیمه شریعتی


2. نگاهی به آرمان شهر سینوی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی