کلیدواژه‌ها = ابن‏سینا
تعداد مقالات: 2
1. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

فاطمه سلیمانی دره باغی


2. اثبات علیت در خارج از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

مریم سالم