کلیدواژه‌ها = حسی و فراحسی
تعداد مقالات: 1
1. بحث ماهیت و وجود در ابن سینا و ابن رشد و نقد آن

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-21

احمد احمدی