نویسنده = مهناز کهندانی تفرشی
تعداد مقالات: 2
1. غرض الهی از دید ابن‏ سینا و مقایسه آن با نظر متکلمان

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-59

مهناز کهندانی تفرشی


2. جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-56

مهناز کهندانی تفرشی