دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «حکمت سینوی» به عنوان یکی از پیشگامان مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه ها در سال 1375، با شکل و محتوایی متفاوت با شکل فعلی، و متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن با هدف تکمیل رسالت علمی - پژوهشی خود در سال 1382 در قطع و قالبی جدید به حیات خود ادامه داد. در طی سه دهه فعالیت علمی ـ پژوهشی با رایـزنی های متعدد با مسؤولان وقت دانشگاه، این مجـله به انعکاس دستاوردهای علمـی و پژوهشی استادان، پژوهشگران مرکز علمی در زمینه های مختلف علوم انسانی ـ اسلامی در حوزه حکمت سینوی و با هدف آشنایی با میراث فلسفی تمدن اسلامی و ایجاد بستری مناسب جهت انجام پژوهش­های فلسفی ـ تطبیقی و مطالعات میان رشته­ ای در حوزه دین و فلسفه، کوشش می­ کند زمینه مساعدی را برای عرضه مقالات تحقیقی اساتید و پژوهشگران به ویژه بانوان فراهم آورد.

دوفصلنامه حکمت سینوی در سال 1388 در جلسه مورخ 1388/5/10 به دوفصلنامه حکمت سینوی درجهعلمی ـ پژوهشی(با شماره مجوز 814/11/3( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جُرگه مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی کشور پیوست.

در حال حاضر این مجله با بیش از  سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از 150 مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار ـ دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه شود.

 اولویتهای پژوهشی:

1ـ معرفی جریان فکری فلسفه مشائی

2ـ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی

3ـ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا

4ـ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او

5- مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا

6ـ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب

7ـ بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان

8ـ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او

9- مبانی حکمت سینوی

10- بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا

11- روش‌شناسی (متدولوژی) ابن‌سینا

12- تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو

13- حکمت مشرقی

14- کتاب‌شناسی ابن‌سینا

15- گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا

علمی- پژوهشی

1. صورت به مثابه تنها منشأ خطا

صفحه 5-25

حسین اسعدی؛ علی حقی